Ordförande ser nästan farlig ut. Containern lämnar för i år, nu får ni ta hem era sopor!

Se upp, motorsågsmassakern…..

Mats och Benny paketeear.