Falskt eller sant, oavsett vilket ganska bra!

Hört idag på varvet; Någon var bekymrad över båtarna som låg och länspumpade. Hen ansåg att man skulle köpa in kärl för de smittade vattnet…. Tja, hur många kärl ska vi träbåtsägare investera i och ni andra, vad ska ni göra i torrlagda Mälaren?