Masta på nästa helg, nja det kan bli trångt!

KBS Jolleseglarna har bjudit in till Elitserie 5 för E-jollar samt GP3 för Zoom8. Kappseglingarna äger rum den 25-26 maj 2019 i Kvarnviken,

Det kommer att vara drygt 100-talet jollar och man har fått tillstånd av  IRS att använda ramperna nere vid hamnen. Hade ni tänkt masta på så ska ni vara medvetna om att det kan vara trångt!