I morse var P4 Stockholm på varvet!

P4 Henrik gjorde en intervju med ordförande Mats och hamnchefen Benny om vad IRS gör och önskar av politiker angående stölden av utombordsmotorer.

Intervjun hittar ni 1:16:31 in i programmet : https://sverigesradio.se/morgonip4stockholm

P4 journalisten intervjuar Benny och Mats.