God fortsättning

Ibland kan tom ett varv se härligt ut. Även om man ser en tömmningsstation!