Styrelse

 

Ordförande:                        Sekreterare:                    Kassör:                             Varvschef:   Mats Bjerker KBS           Johan Hansson KBS   Mats Wreile SBK  Benny Ryttervik GBS
ordforande@irs-varv.se   sekreterare@irs-varv.se   kassor@irs-varv.se     varvschef@irs-varv.se Mats Bjerker                      Johan Hansson                   Mats Wreile                     Benny Ryttervik
070 -641 3677                    070-761 5620                     070-531 9204                  072-701 1114 (v ordf)
KBS                                     KBS                                        SBK                                    GBS
Styrelseledamöter:
Bob Ostman GBS   Kjell Hansson KBS  Ingvar Bergenudd HSBK             Lars SKold HSBK
Klubbmästare         Vice varvschef    Miljöhandläggare   Vaktkurs ansvarig
Bob Östman              Kjell Hansson        Ingvar Bergenudd     Lars Sköld
070-438 87 14            070-374742          070-655 7371             070-580 4790
GBS                              KBS                        HSBK                           HSBK
Styrelsesuppleanter:
Foto_saknas    Foto_saknas    Kjell Wallin HSBK    Pia
Ulf Sankell         Lars Larsson        Kjell Wallin              Pia Bergqvist
070-372 7919    070-5479223        070-478 2995        070-662 2102
SBK                      KBS                         HSBK                      GBS
Revisorer:
Mats Blomquist, KBS    Majlis Karlsson, GBS    Ulf Isander, SBK    Johan Dahlstrand , HSBK