Övrigt

2014 års aprilskämt

Stora kabelarbeten är planerade under april månad längs Kaanans väg.

Från svängen vid Kvarnviken till Kaanans gård/Badet kommer vägen att grävas upp, en två meter bred och 2,5 djup kabelgrav, på norra sidan av vägen.

Kommunen har planerat arbetet sedan hösten 2013. Av någon anledning har man helt missat att meddela IRS styrelse om de förestående arbetena.
IRS styrelse har gjort ihärdiga försök att få tidsplanen ändrad, men upphandlingen av arbetet är klar och går inte att ändra.

Markförhållandena längs arbetat är sådana att man inte kommer att kunna ”brygga över” graven så att sjösättningarna kan ske på ett säkert sätt. Det är för sent, och för dyrt, att få till nödvändiga förstärkningsarbeten.Arbetet innebär dessutom att all parkering längs staketet kommer att vara omöjlig. Alternativ parkering finns ej om inte kommunen medger att vi utnyttjar badet. (vilket inte är troligt)

Styrelsen fortsätter ihärdigt med påtryckningar för att verksamheten inte skall påverkas eller för att skadeverkningarna begränsas.
Fortsatt info på hemsidan och på anslag som sätts upp vid grindarna.