Miljödokument

Pärminnehåll
Flik S:

Miljöpolicy för Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, januari 2016

IRS Miljöpolicy. Januari 2016

IRS egenkontrollprogram januari 2016

IRS Egenkontrollprogram. Januari 2016

Flik TU:

Miljökrav inom IRS uppläggningsplats, januari 2016, rev 2

IRS Miljökrav inom uppläggningsplatsen. Januari 2016 Rev 2

Flik VX:

Avfallshanteringsplan för IRS uppläggningsplats, januari 2016

IRS Avfallshant.plan för uppställningsplatsen. Januari 2016

Miljöstation på IRS uppläggningsplats, januari 2016

IRS Miljöstation på uppläggningsplatsen. Januari 2016

Flik YZ:

Vid tillbud eller olycka

IRS Vid tillbud eller olycka. Januari 2016

 

Gällande skrapning, målning och tvättning av båtbottnar

Vid skrapning och annat arbete med bottnen skall marken under båten täckas och alla färg- och skraprester tas om hand och läggas på därför avsedd plats i miljöstationen.

Eventuellt spill på marken vid målning mm, skall tas upp omgående. I miljöstationen finns allt som behövs för detta.
Det är förbjudet att högtrycksspola båtbottnar målade med färger som inte är tillåtna i Mälaren.
Gammal text: (…högtrycks tvätta din båtbotten och förorena marken inom varvs-området. )

Inga biocidhaltiga bottenfärger får användas på båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats och användning i Mälaren. Endast färger som är godkända för användning i insjöar får användas.

Gällande toatank i båten
Fr.o.m. den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i sjön. En däcksgenomföring erfordras för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. s.k. latrinsugar. En sådan finns på IRS nya brygga. All toatömning till tömningsstationer är kostnadsfri.