Ordningsföreskrifter

IRS ordningsföreskrifter 2012_

Ordningsföreskrifterna har följande innehåll:
*Ansvar och försäkring 
*Ordning
*Städning
*Miljö och hälsa
*Brandskydd
*Djur
*Mastning
*Elkraft
*Vattenposter
*Bockar, kölpallning och stöttning
*Täckning
*Nycklar
*Uppdragning och sjösättning