Styrelse

Ordförande:                       Sekreterare:                    Kassör:                             Varvschef: Benny Ryttervik GBS  Johan Hansson KBS  Mats Wreile SBK  Mats Bjerker KBS

ordforande@irs-varv.se   sekreterare@irs-varv.se   kassor@irs-varv.se         varvschef@irs-varv.se Benny Ryttervik                   Johan Hansson                  Mats Wreile                     Mats Bjerke
072 -701 11 14                     070 761 5520                     070 531 9204

Styrelseledamöter:
GBS:
  Bob Ostman GBS  Benny Ryttervik GBS               Pia
Bob Östman,                            Benny Ryttervik                Pia Bergqvist (suppleant)
08-38 87 17                              072 -701 11 14
gbsrep1@irs-varv.se               gbsrep2@irs-varv.se

KBS:
1.Traktor-Lasse-boerjar-120105   Johan Hansson KBS    Kjell Hansson KBS   Lennart Gustafsson KBS
Lars-Ola Wendin                  Johan Hansson                   Kjell Hansson              Lennart Gustafsson
kbsrep1@irs-varv.se                                                                                                  0705- 896613

HSBK:
Lars SKold HSBK              Kjell Wallin HSBK      Ingvar Bergenudd HSBK
Lars Sköld                                         Kjell Wallin                           Ingvar Bergenudd
hsbk1@irs-varv.se

SBK:

Mats Wreile SBK          Per Petersen SBK

Mats Wreile                                  Per Pettersen
Ordinarie                                      Suppleant

 

 

Revisorer:
Mats Blomquist, KBS    Rune Sahlberg, GBS    Tommy Tillman, SBK    Raymond Wåhlstam , HSBK