Kategoriarkiv: Varv

Fördela upptagningarna!

Nästan alla båtar kommer att kunna dras upp på varvet  under oktober.
De båtägare med ”stora” båtar, som kan vara i riskzonen är informerade och kallade till ett möte.

Vi vädjar om att inte alla ska vänta till den sista upptagningen den 25/10 utan att alla båtägare nu solidariskt fördelar upptagningarna fram till den 25/10.

Till de båtägare som nu börjat att planera för upptagning, vill vi att ni försöker ta så tidiga upptagningar som möjligt, så att vi får en jämn fördelning. Det går med fördel även att ta upp båten på vardagar enligt upptagningslistorna.

Teckna er snarast på listorna i en orange pärm i vagnen på varvsområdet.
Låsbrickorna till varvet fungerar nu till gånggrinden mot uppläggningsplatsen.

IRS båtupptagning startar på lördag de 4 okt, täckningslistor finns NU på varvet.

Den nya vaktvagnen är nu på plats och står på varvsplanen. I den ligger en orange pärm där medlemmarna som vanligt skriver upp sig för att boka upptagning. 

Rekonstruktionen av låssystemet pågår och nu är och fordons- och gånggrind till varvet igång och du använder din tag som vanligt för att komma in.

Grinden till slipen kommer tills den är inkopplad att vara upplåst och det går därmed att masta av utan att någon funktionär är på plats.

I år är antalet tider för upptagning färre och matchar det antal båtar som faktiskt ska tas upp. Det betyder i praktiken att alla tider behöver utnyttjas och att vi uppmanar de som kan ta upp på en vardag gör det samt att medlemmarna inte väntar för länge med att skriva upp sig.

Båtägare med stora båtar träffas i KBS klubbhus den 6 okt kl 18.

20200926_181625

IRS slip är avstängd tom den 27/9. Ingen avmastning tillåten!

Avmastning 

  • IRS Slip är avstängd för sanering tom den 27/9. Ingen avmastning tillåten.

  • From 28 sept kan avmastning påbörja.  

  • Grindar och dörrar är endast öppna när IRS funktionärer är på plats 

  • På vardagar mellan 9-16 kommer det finnas IRS funktionärer på plats. Då är grindar öppna och master kan transporteras från slip till mast förråd (from 28/9).

Öppet brev till er som använder IRS varv.

IRS är i behov av att få tag på bilder/foton från upptagningssidan som visar området, byggnaderna, fastigheterna och hur det såg ut där innan det brann ner. De behövs till polisutredningen och till försäkringsärendet.
 
Om du har några bilder skicka dem till: sekreterare.irs@outlook.com
 
Övrig info:
  • Polisens kriminaltekniker kommer så snart området svalnat av att genomföra en brottsplatsundersökning.
  • IRS arbetar för fullt med att planera upptagningen av våra båtar till varvet som kommer att bli av, mer info kommer.
  • IRS kommer under kommande veckor med kort varsel behöva hjälp från dig för att komma iordning.  Vidare kommer vi också något senare behöva all möjlig hjälp inför återuppbyggnaden. Alla möjliga kompetenser kommer då behövas såsom Snickare, Elektriker, Arkitekter, Konstruktörer men även många andra, alla kan bidra med något. Hoppas Du kan ställa upp när vi behöver hjälp. Mvh IRS Styrelse

    Ordförande försöker låsa den gamla vaktkuren.

Varvet brann ner i natt!

Upptagningen senareläggs!

Tyvärr brann varvet (dvs det som är på sjösidan) ner i natt. Kvar på sjösidan är mellanvagnen samt bryggorna, allt övrigt är borta som elcentraler, traktorer, passeringssystem, verktyg etc. Lista för upptagningen kommer inte att kunna läggas ut imorgon. Ordförande säger att båtarna ska komma upp men att det blir förseningar på upptagningen. Redan nu sätter sig styrelsen ner och börjar arbeta med en åtgärdsplan.

Kaanans väg är avspärrad!

Ryker fortfarande och en ganska stor avspärrning runt varvet.

Vaktkuren är nu ett minne blott.