Kategoriarkiv: april

Viktigt att betala innan sjösättning!

Stockholm först med miljöavgift för fritidsbåtar på land.

Nu införs en differentierad miljöavgift på fritidsbåtar som är upptagna på Stockholms Stads mark. Alla båtar betalar en grundavgift på 20 kr. De båtar som har en 1AP-ril klassning, 1 – 5, betalar ytterligare 20 kr/meter. 1AP-ril klassningen utgår från de värden som uppmättes vid mätningen av bottenfärger, under hösten 2016.

Avgiften betalas i p-automaten inne på varvsområdet, vid den bortre grinden. När avgiften är betald skall kvittot fästas på båten före sjösättning.

 

Endast kreditkort annars Stockholms stads app.

Endast kreditkort annars Stockholms stads app.

Du kan få uppgift om Din 1AP-rilklass genom att kontakta   webbmaster@irs-varv.se