månadsarkiv: mars 2013

El problemet på varvet är nu löst.

Ny kabel har dragits så att även rad två, mot Blackeberg i höjd med fika
kuren nu fått el till tavlorna.
Efter sjösättning av våra båtar kommer denna kabel att grävas ned och
ersätter den fallerande kabeln.