månadsarkiv: april 2013

Parkera rätt vid varvet!

Parkering är tillåten med alla fyra hjulen på asfalten och bara på norra sidan av gatan. Det kan bli dyrt att chansa (1000 kronor). IRS jobbar vidare i frågan om att snedparkering ska tillåtas!

Brickor till varvet.

Det är fortfarande 15 båtägare från HSBK Den nya inpasseringsbrickan
som inte hämtat sina nya brickor till IRS.
De kan hämtas hemma hos Ingvar Bergenudd efter
överenskommelse per telefon om tidpunkt.
Går bra även i anslutning till HSBKs vårmötet
den 24 april. Deposition 250:- kr.
När det gäller GBS medlemmar, så ombeds ni som
inte kvitterat ut brickan att kontakta hamnkaptenen.

Fiket öppnar imorgon!

kafet130310

Fiket är fristående från IRS, men vi tycker det är ett bra med ett fikaställe!
Kräv nu av Larsa att de bestämmer vilka dagar fiket ska vara öppet, samt mellan vilka tider!