Varvet brann ner i natt!

Upptagningen senareläggs!

Tyvärr brann varvet (dvs det som är på sjösidan) ner i natt. Kvar på sjösidan är mellanvagnen samt bryggorna, allt övrigt är borta som elcentraler, traktorer, passeringssystem, verktyg etc. Lista för upptagningen kommer inte att kunna läggas ut imorgon. Ordförande säger att båtarna ska komma upp men att det blir förseningar på upptagningen. Redan nu sätter sig styrelsen ner och börjar arbeta med en åtgärdsplan.

Kaanans väg är avspärrad!

Ryker fortfarande och en ganska stor avspärrning runt varvet.

Vaktkuren är nu ett minne blott.