Öppet brev till er som använder IRS varv.

IRS är i behov av att få tag på bilder/foton från upptagningssidan som visar området, byggnaderna, fastigheterna och hur det såg ut där innan det brann ner. De behövs till polisutredningen och till försäkringsärendet.
 
Om du har några bilder skicka dem till: sekreterare.irs@outlook.com
 
Övrig info:
  • Polisens kriminaltekniker kommer så snart området svalnat av att genomföra en brottsplatsundersökning.
  • IRS arbetar för fullt med att planera upptagningen av våra båtar till varvet som kommer att bli av, mer info kommer.
  • IRS kommer under kommande veckor med kort varsel behöva hjälp från dig för att komma iordning.  Vidare kommer vi också något senare behöva all möjlig hjälp inför återuppbyggnaden. Alla möjliga kompetenser kommer då behövas såsom Snickare, Elektriker, Arkitekter, Konstruktörer men även många andra, alla kan bidra med något. Hoppas Du kan ställa upp när vi behöver hjälp. Mvh IRS Styrelse

    Ordförande försöker låsa den gamla vaktkuren.