Mats har bra och dåliga dagar, här några dåliga.

Också punka idag!

På väg till skroten!

En sista färd!