2019 års bilder

Varvet från sjösidan!

Mastkranar kan vara vackra.

Men isen börjar ge med sig.