Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för Intresseföreningen Råcksta Sjöhage

uppdatera 2019-06-01 hittar du här; IRS ordningsföreskrifter – 20190601 

Stilig ny vaktstuga med tre toaletter (en handikapp), litet förråd och vaktkur.