Om oss

Varvet drivs av IRS – Intresseföreningen Råcksta Sjöhage. Föreningen är ideell och består av de fyra klubbarna; Kvarnvikens Båtsällskap, Hässelby strands Båtklubb, Grimsta Båtsällskap och Strandlidens Båtklubb.

Antalet båtar är begränsat till drygt 500 och maximal båtvikt är 10 ton. Varvet ligger c:a 300 meter väster om KBS hamn vid Kanaans väg mot Kanaanbadet.

Dasset:
Varvet131027 004

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS mastskjul:

Varvet131027 011Varvet131027 003