Kategoriarkiv: Info

Fördela upptagningarna!

Nästan alla båtar kommer att kunna dras upp på varvet  under oktober.
De båtägare med ”stora” båtar, som kan vara i riskzonen är informerade och kallade till ett möte.

Vi vädjar om att inte alla ska vänta till den sista upptagningen den 25/10 utan att alla båtägare nu solidariskt fördelar upptagningarna fram till den 25/10.

Till de båtägare som nu börjat att planera för upptagning, vill vi att ni försöker ta så tidiga upptagningar som möjligt, så att vi får en jämn fördelning. Det går med fördel även att ta upp båten på vardagar enligt upptagningslistorna.

Teckna er snarast på listorna i en orange pärm i vagnen på varvsområdet.
Låsbrickorna till varvet fungerar nu till gånggrinden mot uppläggningsplatsen.

IRS båtupptagning startar på lördag de 4 okt, täckningslistor finns NU på varvet.

Den nya vaktvagnen är nu på plats och står på varvsplanen. I den ligger en orange pärm där medlemmarna som vanligt skriver upp sig för att boka upptagning. 

Rekonstruktionen av låssystemet pågår och nu är och fordons- och gånggrind till varvet igång och du använder din tag som vanligt för att komma in.

Grinden till slipen kommer tills den är inkopplad att vara upplåst och det går därmed att masta av utan att någon funktionär är på plats.

I år är antalet tider för upptagning färre och matchar det antal båtar som faktiskt ska tas upp. Det betyder i praktiken att alla tider behöver utnyttjas och att vi uppmanar de som kan ta upp på en vardag gör det samt att medlemmarna inte väntar för länge med att skriva upp sig.

Båtägare med stora båtar träffas i KBS klubbhus den 6 okt kl 18.

20200926_181625