Miljö

IRS värnar om att bidra till en god miljö.                                                                                          På området finns Miljöstationer för kemikalier och Containers för Båtsopor för varsliggare att nyttja samt finns riktlinjer att följa i våra Miljödokument.   

Miljödokument

Miljödokumenten för IRS hittar du här>>>