Miljö

Miljödokument

Miljödokumenten för IRS hittar du här>>>

Båtbottentvätt diskussion!

Den 11 november 2015 samlades drygt 100 representanter från båtliv och miljökontor i länet för att diskutera båtbottentvättning och underhåll av fritidsbåtar.

Sopsortera, annars kostar det en massa extra!

Varvet 20130406 011    Varvet 20130406 012