Miljödokument

Miljö dokumenten finns i en pärm i vaktstugan!

Försättsblad miljödokument version 2017 IRS 

Avfallshant.plan för uppställningsplatsen. November 2017

IRS Egenkontrollprogram november 2017

IRS Miljökrav inom uppläggningsplatsen. November 2017

IRS Miljöpolicy. November 2017

IRS Miljöstation på uppläggningsplatsen. November 2017 OLD

IRS Utdrag ur IRS regler och miljökrav. November 2017

IRS Vid tillbud eller olycka. November 2017

Kemikalieinspektionen – Regler för båtbottenfärger

Miljö- och hälsoeffekter av kemikalier (2)

Transportstyrelsen, Regler om båtbottenfärg

Vad gör kemikalieinspektionen

Vad gör Kommunen

Vad gör Transportstyrelsen

 

Gällande skrapning, målning och tvättning av båtbottnar

Vid skrapning och annat arbete med bottnen skall marken under båten täckas och alla färg- och skraprester tas om hand och läggas på därför avsedd plats i miljöstationen.

Eventuellt spill på marken vid målning mm, skall tas upp omgående. I miljöstationen finns allt som behövs för detta.
Det är förbjudet att högtrycksspola båtbottnar målade med färger som inte är tillåtna i Mälaren.
Gammal text: (…högtrycks tvätta din båtbotten och förorena marken inom varvs-området. )

Inga biocidhaltiga bottenfärger får användas på båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats och användning i Mälaren. Endast färger som är godkända för användning i insjöar får användas.

Gällande toatank i båten
Fr.o.m. den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i sjön. En däcksgenomföring erfordras för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. s.k. latrinsugar. En sådan finns på IRS nya brygga. All toatömning till tömningsstationer är kostnadsfri.