Historia

1959 anslöt sig Strandlidens BK till ”Samarbetskommittén för uppläggningsplatser vid
Kaanan” som tidigare hade bildats av Hässelbystrands BK och Kvarnvikens BS.

Båtar drogs hösten 1959 upp med traktor vid Kaanan-badet och kördes till åkern vid
sjöhagen. Hösten 1959 blev elström framdraget till varvet.

Intresseföreningen Råcksta Sjöhage bildades den 29 februari 1964.
Idag är Grimsta Båtsällskap (GBS), Hässelbystrands Båtklubb (HSBK), KvarnvikensBåtsällskap (KBS) och Strandlidens Båtklubb (SBK) medlemmar i IRS.

Marken arrenderas av Stockholms stad. Området används för sliptagning, vinterförvaring
och underhåll av båtar från medlemsklubbarna. Sommartid används området som
parkeringsplats för Kaanan-badet.

För hanteringen av båtarna äger IRS traktorer och sjösättningsvagnar.
På slipsidan ner mot vattnet finns en hall för uppställning av traktorer och vagnar.
År 2016 togs en ny toalett- och vaktbyggnad liksom en latrintömnings-station på en av
bryggorna i bruk.

Föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige.
Båtklubbarna utser fullmäktigeledamöter i proportion till hur många båtar som klubben har upplagda på varvet. Fullmäktigesammanträde hålls under april och november varje år.
Fullmäktige väljer efter förslag från klubbarna föreningens styrelseledamöter.