Kalender 2023

                                  Sjösättningar våren 2023

Att tänka på:

                                           Din anmälan är Bindande!

 • Lördag & Söndag: Upptagning startar med upprop och kontroll av IRS-kort.
 • Båtägare/utsedd person Ska följa ”sin” vagn till dess Alla båtar är upptagna.
 • Ingen bokning vid intransport av trailerbåtar görs, vid köbildning tar vi en i taget.
 • Vid enskild upptagning ska medlem vara på plats 30 min innan bokad tid.
 • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning/upptagning.
 • Avmastning får endast ske med yttre kranen under pågående sjösättning.
 • Båtar får inte ligga förtöjda mer än 24 timmar i IRS hamn i anslutning till sjösättning/Upptagning. Liggtid därefter debiteras med 100:- kr / dygn.
 • Se även IRS ordningsföreskrifter.

 

                        Upptagningar hösten 2023

                                                     

                                         Din anmälan är Bindande!

 • Lördag & Söndag: Upptagning startar med upprop och kontroll av IRS-kort.
 • Båtägare/utsedd person Ska följa ”sin” vagn till dess Alla båtar är upptagna.
 • Ingen bokning vid intransport av trailerbåtar görs, vid köbildning tar vi en i taget.
 • Vid enskild upptagning ska medlem vara på plats 30 min innan bokad tid.
 • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning/upptagning.
 • Avmastning får endast ske med yttre kranen under pågående sjösättning.
 • Båtar får inte ligga förtöjda mer än 24 timmar i IRS hamn i anslutning till sjösättning/Upptagning. Liggtid därefter debiteras med 100:- kr / dygn.
 • Se även IRS ordningsföreskrifter.