Kalender 2021

Upptagningar hösten 2021

Teckningslistor finns i vaktkuren from 2021-09-10

Att tänka på:

  • Din anmälan är Bindande!
  • Lördag & Söndag: Upptagning startar med upprop, kontroll av IRS-kort och betalning.
  • Båtägare/utsedd person Ska följa ”sin” vagn till dess Alla båtar är upptagna.
  • Ingen bokning vid intransport av trailerbåtar görs, vid köbildning tar vi en i taget.
  • Vid enskild upptagning ska medlem vara på plats 30 min innan bokad tid.
  • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning.
  • Båtar får inte ligga förtöjda mer än 24 timmar i IRS hamn i anslutning till sjösättning/Upptagning. Liggtid därefter debiteras med 100:- kr / dygn.
  • Se även IRS ordningsföreskrifter.

Övrigt kalendarium – Uppläggningsplatsen

  • Torsdag 23:e September  – Iordningställande av området
  • Lördag 30 Oktober            – Städning av området