Kalender 2022

Upptagningar hösten 2022

 • Fredag 09 september 20:00 – Upptagningslista läggs ut i nya vaktkuren
 • Tisdag 20 september 18:00 – Iordningställande av uppläggningsplatsen
 • Lördag 1 Oktober                   – Invigning av varvets nya byggnader  (Tyvärr inställt)
 • Lördag 19 november 10:00 – Städning av uppläggningsplatsen

Att tänka på:

 • Din anmälan är Bindande!
 • Lördag & Söndag: Upptagning startar med upprop, kontroll av IRS-kort och betalning.
 • Båtägare/utsedd person Ska följa ”sin” vagn till dess Alla båtar är upptagna.
 • Ingen bokning vid intransport av trailerbåtar görs, vid köbildning tar vi en i taget.
 • Vid enskild upptagning ska medlem vara på plats 30 min innan bokad tid.
 • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning.
 • Båtar får inte ligga förtöjda mer än 24 timmar i IRS hamn i anslutning till sjösättning/Upptagning. Liggtid därefter debiteras med 100:- kr / dygn.
 • Se även IRS ordningsföreskrifter.

 

Sjösättningar våren 2022

Att tänka på:

 • Bindande anmälan till sjösättning sker på listor, placerade i vaktkuren.
 • Sjösättningen inleds med upprop vid ovan angiven tid.
 • Båtägare eller av denne utsedd person ska följa ”sin” vagn till dess alla båtar är sjösatta.
 • Påmastning får endast ske med yttre kranen under pågående sjösättning.
 • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning.
 • Båtar får inte ligga förtöjda mer än 24 timmar i IRS hamn i anslutning till sjösättning. Liggtid därefter debiteras med 100:- kr / dygn.
 • Se för övrigt IRS ordningsföreskrifter.

OBS!  -Medlem som inte är närvarande vid upprop och som inte dessförinnan strukit sig på listan, kan debiteras en extra avgift på 200:- kr.