Sjösättning och upptagning

Teckningslistor finns i brevlådan vid vagnslidret vid slipen 14 dagar före första sjösättning eller upptagning.
Aktuella dagar för sjösättning/upptagningar hittar du i kalendern >>>

Båtägare skall närvara vid upprop, samt medföra märk/kontrollkort.
Medlem som inte är närvarande vid upprop inför sjösättning eller uppdragning och inte har strukit sig från anmälningslistan kommer att debiteras 200 kronor.

Extra sjösättningsdagar – utanför IRS regi: Separat meddelande och teckningslistor finns på vagnslidret.

Speciellt för uppdragningen på hösten:

Varvsavgiften skall vara betald! Uppdragningen sker i två pass.
Första passet skall vara fulltecknat innan teckning för andra passet påbörjas.
Detta för att undvika spilltid mellan passen.
Du får endast teckna dig på en lista. ”Överteckning” accepteras ej.
Det angivna maximiantalet båtar gäller. Övriga tas ej upp.
Båtägare eller av denne utsedd person skall följa ”sin” vagn tills alla båtar är upptagna!
Att vara för få personer vid uppallning/sjösättning gör att arbetet inte kan utföras med god säkerhet för båtar och personer.
Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning.
Passen börjar med upprop, information och fördelning av vagnar.
Glöm inte att se över ditt varvsmaterial, ställning och pallningsmaterial – i god tid.
Det skall vara framtaget och i vissa fall monterat före upptagning.
Allt material skall vara av god kvalité och tillräcklig styrka samt anpassat till din båt.
Upptagningen sker med vagn – ej kran – .
Pallningsmaterialet måste således anpassas för denna typ av upptagning.

Generellt förbud mot motorfordon gäller inom varvs- och slipområdet under upptagning.

För trailerekipage gäller :

* Bindande anmälan till upptagning/intransport sker på listor i brevlådan på vagnslidret eller i vaktkuren.
* OBS att ekipagets totala mått inkl draganordning och utstickande hjul/hjulhus skall anges.
* Trailerbåtar tas i första hand in fredag eftermiddag enligt ovan. Anmäls på separat lista.
* Upprop, kontroll av IRS-kort samt IRS märkning av trailern sker i samband med intransporten.
* Slutlig placering av trailerekipagen ombesörjs av traktorförarna.
* Båtägare eller av denne utsedd person skall finnas tillgänglig under uppställningen.
* IRS-kortet skall fästas i vattentät påse och väl synligt på trailerdraget. (ej under presenningen).
* Se för övrigt IRS ordningsföreskrifter.