Kalender 2024

                                           Sjösättning

Från 2 veckor innan startdatum, Välkommen till Vaktkuren på IRS Varv för att boka in din sjösättning, nedan har du dagar och alla pass för perioden.

Se även nedre info

 

  • Sjösättningen inleds med upprop vid ovan angivna tider
  • Båtägare eller av denne utsedd person ska följa ”sin” vagn till dess alla båtar är sjösatta
  • Påmastning får endast ske med yttre kranen under pågående sjösättning
  • Förbud för motorfordon inom uppställnings- och slipområdena under pågående sjösättning
  • Se för övrigt IRS ordningsföreskrifter

Upptagningar

Kommer att pågå under nedan period    (mer info kommer till våren/sommaren) 

  • Första upptagningsdag:   28/9 – 2024
  • Sista upptagningsdag:     27/10 – 2024

Mvh IRS