Sjösättning och upptagning

Teckningslistor finns i vaktkuren senast 14 dagar före första sjösättning eller upptagning.

Aktuella dagar för sjösättning/upptagningar hittar du i kalendern >>>

Båtägare och Båt skall närvara vid upprop, samt medföra märk/kontrollkort.

Sjösättning och Uppdragningen inleds med information och du blir tilldelad en båtvagn att följa.                                                                                                                                           Upptagningen sker i två pass, första passet skall vara fulltecknat innan teckning för andra passet påbörjas.
Detta för att undvika spilltid mellan passen.
Du får endast teckna dig på en lista. ”Överteckning” accepteras ej.
Det angivna maximiantalet båtar gäller. Övriga sjösätts ej eller tas ej upp.


Speciellt för uppdragningen på hösten:

 • Varvsavgiften ska vara betald!
 • Båtägare eller av denne utsedd person skall följa ”sin” vagn tills alla båtar är upptagna!

Att vara för få personer vid uppallning/sjösättning gör att arbetet inte kan utföras med god säkerhet för båtar och personer.

Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning.

 • Glöm inte att se över ditt varvsmaterial, ställning och pallningsmaterial – i god tid.    Det skall vara framtaget och i vissa fall monterat före upptagning.
  Allt material skall vara av god kvalité och tillräcklig styrka samt anpassat till din båt.
  Upptagningen sker med vagn – ej kran – .
  Pallningsmaterialet måste således anpassas för denna typ av upptagning.

Generellt förbud mot motorfordon gäller inom varvs- och slipområdet under upptagning.


För båttrailer gäller :

 • Trailerbåtar Sjösättning – Hämtning av Trailerbåt sker utanför pågående sjösättning.   
 • Trailerbåtar Upptagning – Inlämning av Trailerbåt sker Lördag/Söndag efter kl. 15:00, kontakta traktorförare vid ankomst.
 • Kontroll av IRS-kort samt IRS märkning av trailern sker i samband med intransporten.
 • Slutlig placering av trailerekipagen ombesörjs av traktorförarna.
 • IRS-kortet skall fästas i vattentät påse och väl synligt på trailerdraget. (ej under presenningen).
 • Se för övrigt IRS ordningsföreskrifter.